Fail

Capai dan urus fail

Fail, juga dikenali sebagai Nautilus, merupakan pengurus fail lalai untuk atas meja GNOME. Ia menawarkan cara mengurus fail dan melayari sistem fail yang mudah dan bersepadu.

Nautilus menyokong semua fungsi asas pengurus fail dan banyak lagi. Ia boleh mencari dan menguruskan fail dan folder anda, kedua-duanya secara setempat dan rangkaian, membaca dan menulis data ke dan dari media boleh tanggal, menjalankan skrip, dan melancarkan aplikasi. Ia mempunyai tiga pandangan: Ikon Grid, Icon Senarai dan Senarai Pohon. Fungsinya boleh dilanjutkan dengan pemalam dan skrip.

Get involved

Explore the interface

Pandangan Jubin
Pandangan Senarai
Cari
Lokasi Lain

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17 September 2021.

App is translated

This app is available in your language.