Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Bli med

Utforsk appen

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Hjemmeside

Besøk den dedikerte hjemmesiden til dette prosjektet.

Nyeste utgivelse

Versjon 0.6.2 utgitt 28. sep. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • BibTeX
  • Bibliography
  • Citations
  • Citing
  • LaTeX
  • Linux
  • Literature
  • Science
  • TeX

Select Language