Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Bli med

Utforsk appen

Main window

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Nyeste utgivelse

Versjon 0.6.4 utgitt 5. apr. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • Citations
  • Linux
  • Literature
  • Science

Velg språk