Klokker

Keep track of time

  • Vis klokkeslett i forskjellige byer rundt om i verden
  • Still inn alarmer som vekker deg
  • Mål medgått tid med en nøyaktig stoppeklokke
  • Still inn nedtellere for å tilberede maten din skikkelig

Bli med

Utforsk appen

Startskjerm
Alarmskjerm
Stoppeklokkeskjerm
Nedtellingsskjerm

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Lær mer

Besøk appens støtteside på nettet.

Nyeste utgivelse

Versjon 46.0 utgitt 15. mars 2024.

Delvis oversatt

Enkelte deler av denne appen er tilgjengelige på språket ditt.

Nøkkelord

  • Clock
  • Clocks
  • Klokker
  • Linux
  • Utility

Velg språk