Decibels

Play audio files

Current features:

  • Shows the waveform of the track
  • Adjust playback speed
  • Easy seek controls

Bli med

Utforsk appen

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Hjemmeside

Besøk den dedikerte hjemmesiden til dette prosjektet.

Siste utgivelse

Versjon 46.0, utgitt 27. mars 2024.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • Audio
  • AudioVideo
  • Decibels
  • Linux
  • Music

Velg språk