Forge Sparks

Get Git forges notifications

Simple notifier app with support for Github, Gitea and Forgejo.

Bli med

Utforsk appen

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Hjemmeside

Besøk den dedikerte hjemmesiden til dette prosjektet.

Nyeste utgivelse

Versjon 0.2.0 utgitt 20. sep. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • Forge Sparks
  • Git
  • Github
  • Linux
  • Network
  • Notifications

Select Language