Systemmonitor

Vis og håndter systemressurser

Systemmonitor viser prosesser og overvåker systemet i et attraktivt grensesnitt som er lett å bruke.

Systemovervåking kan hjelpe deg med å finne ut hvilke programmer som bruker prosessor eller minne på din datamaskin, og kan håndtere kjørende programmer, stoppe prosesser som ikke svarer og endre tilstand eller prioritet for eksisterende prosesser.

Ressursgrafene gir deg et raskt overblikk av hva som skjer på din datamaskin og viser nylig bruk av nettverk, minne og prosessor.

Bli med

Utforsk appen

Prosesslistevisning
Oversikt over ressurser
Filsystemvisning

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Nøkkelord

  • Linux
  • System Monitor
  • Systemmonitor

Select Language