Khronos

Log the time it took to do tasks

Start logging any task's time to completion, with the ability to stop the timer at any moment, with notifications for longer task sessions.

  • Quit anytime with the shortcut Ctrl + Q

Bli med

Utforsk appen

Mer informasjon

Hjemmeside

Besøk den dedikerte hjemmesiden til dette prosjektet.

Nyeste utgivelse

Versjon 4.0.1 utgitt 11. okt. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • Khronos
  • Linux
  • Office

Velg språk