Paper Clip

Edit PDF document metadata

Edit the title, author, keywords and more details of your PDF documents

Bli med

Utforsk appen

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Hjemmeside

Besøk den dedikerte hjemmesiden til dette prosjektet.

Nyeste utgivelse

Versjon 3.6 utgitt 3. nov. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • Editor
  • GTK
  • Linux
  • Metadata
  • Office
  • PDF
  • Paper Clip
  • Utility

Select Language