Share Preview

Test social media cards locally

Preview and debug websites metadata tags for social media share.

Bli med

Utforsk appen

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Nyeste utgivelse

Versjon 0.4.0 utgitt 29. sep. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • GTK
  • Gnome
  • Link
  • Linux
  • Share Preview
  • Unfurl
  • Url
  • Utility

Select Language