Solanum

Balance working time and break time

Solanum is a time tracking app that uses the pomodoro technique. Work in 4 sessions, with breaks in between each session and one long break after all 4.

Bli med

Utforsk appen

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Nyeste utgivelse

Versjon 5.0.0 utgitt 29. okt. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • Linux
  • Pomodoro
  • Productivity
  • Solanum
  • Timer
  • Utility

Select Language