Valuta

Convert between currencies

Valuta is a simple and fast conversion tool, ideal for those who need to convert between different currencies repeatedly. Use it while traveling, budgeting, or anytime else you need to quickly convert between two currencies.

Bli med

Utforsk appen

Main screen of the app
Main screen of the application, with coin inversion

Bli kjent med oss

  • Utvikler

    Ideve Core

Mer informasjon

Hjemmeside

Besøk den dedikerte hjemmesiden til dette prosjektet.

Siste utgivelse

Versjon 1.3.1, utgitt 10. juli 2024.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • Linux
  • Utility
  • Valuta

Velg språk