Video Trimmer

Trim videos quickly

Video Trimmer cuts out a fragment of a video given the start and end timestamps. The video is never re-encoded, so the process is very fast and does not reduce the video quality.

Bli med

Utforsk appen

Bli kjent med oss

Mer informasjon

Hjemmeside

Besøk den dedikerte hjemmesiden til dette prosjektet.

Nyeste utgivelse

Versjon 0.8.2 utgitt 8. okt. 2023.

Ikke oversatt

Denne appen er ikke tilgjengelig på språket ditt.

Nøkkelord

  • AudioVideo
  • Linux
  • Video
  • Video Trimmer

Velg språk