प्रणाली निगरानी

प्रणाली स्रोतहरू हेर्नुहोस् र प्रब्नध गर्नुहोस्

प्रणाली मनिटर एक प्रक्रिया दर्शक र प्रणाली मनिटर एक आकर्षक, सजिलो प्रयोग इन्टरफेस हो

प्रणाली मनिटरले तपाईंलाई कुन प्रोसेसर वा कम्प्युटरको मेमोरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ, चलिरहेको अनुप्रयोगहरू व्यवस्थित गर्न सक्छ, प्रतिक्रिया नदिएका प्रक्रियाहरू बल पूर्वक रोक्न सक्छ, र अवस्थित प्रक्रियाहरू को स्थिति वा प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सक्छन्।

संसाधन ग्राफिक्स सुविधाले कम्प्युटर सङ्ग हालको सञ्जाल, मेमोरी र प्रोसेसर प्रयोगको छिटो सिंहावलोकन देखाउँछ।

Get involved

Explore the interface

प्रक्रिया सूची दृश्य
स्रोत अवलोकन
फाइल प्रणाली दृश्य

Get to know us

More Information