सम्पर्कहरू

जिनोमको लागि एक समपर्क प्रबन्धक

सम्पर्कहरू तपाईंको सम्पर्क जानकारी राख्छ र व्यवस्थित गर्दछ। तपाईं सिर्जना गर्न, सम्पादन गर्न, मेटाउन र तपाईंको सम्पर्कहरूको बारेमा टुक्रा जानकारी को साथ लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कहरू तपाइँका सम्पर्कहरु को ब्यवस्थापन को लागी एक केंद्रीकृत स्थान प्रदान गर्ने सबै विवरणहरु को विवरण को एकत्र गर्दछ।

सम्पर्कहरू अनलाइन ठेगाना पुस्तकहरूसँग पनि एकीकृत हुनेछन् र सम्पर्कहरू स्वचालित रूपमा अनलाइन अनलाइन स्रोतहरूबाट लिङ्क गर्नुहोस्।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on २०२१ सेप्टेम्बर २९.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.