इभाइन्स

लोकप्रिय कागजात स्वरूप लागि कागजात दर्शक

यसले निम्न कागजात ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ: पिडिएफ, पिएस, इपिएस, एक्सपिएस, DjVu, TIFF, DVI (SyncTeX सँग), र हास्य पुस्तक अभिलेखहरू (CBR, CBT, CBZ, CB7)

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.3 released on २०२१ नोभेम्बर २०.

App is translated

This app is available in your language.