फाइलहरू

फाइलहरूको पहुँच र संगठन

नटिलस, उर्फ फाइल, जिनोम डेस्क्टपको पूर्वनिर्धारित फाइल प्रबन्धक हो । यसले तपाईँको फाइल व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो फाइलहरू खोज्न एक सरल र एकीकृत तरिका प्रदान गर्छ।.

नौटीलस फाइल प्रबन्धकको सम्पुण आधारभूत कार्य समर्थन गर्दछ। यो तपाईँको फाइल र फोल्डरहरू, स्थानीय रुपमा वा संजालमा, खोज तथा व्यवस्थापन गर्न, हटाउन सकिने संचार साधनबाट तथ्यांक पढ्न र लेख्न, कार्यक्रम तथा लिपी प्रक्षेपण गर्न सक्छ। यसको तीनवटा रुप छ: चिन्ह ढांचा, चिन्ह सूची र तहगत सूची। यसको कार्य प्लगइन र लिपि संग विस्तार गर्न सकिन्छ।.

Get involved

Explore the interface

टायल दृश्य
सूची दृश्य
खोजी गर्नुहोस्
अन्य स्थानहरू

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.1 released on २०२१ अक्टोबर ३०.

App is translated

This app is available in your language.