मौसम

हालको मौसम अवस्था अनुगमन गर्दछ, र पूर्वानुमान गर्दछ

एउटा सानो अनुप्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको शहर, वा संसारको कुनै पनि ठाउँमा मौसमको सर्त निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ।

यसले विभिन्न इन्टरनेट सेवाहरू प्रयोग गरी वर्तमान र अर्को दिनको लागि घटेको विवरणहरूको साथ, ७ दिनसम्म विस्तृत पूर्वानुमानहरूको पहुँच प्रदान गर्दछ।

यो पनि वैकल्पिक रूपमा जिनोम शैलसँग एकीकृत हुन्छ, तपाईंलाई हालको खोजी सहरहरूको अवस्था र क्रियाकलाप अवलोकनमा यसको नाम टाइप गरेर हालको अवस्था हेर्न अनुमति दिन्छ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on २०२१ सेप्टेम्बर २१.

App is translated

This app is available in your language.