जिनोम फन्ट

प्रणालीको फन्ट हेर्नुहोस्

जिनोम फन्टहरू तपाइँ थम्बनेलको रूपमा प्रयोगको लागि तपाईंको कम्प्युटरमा स्थापित फन्टहरू देखाउँछ। कुनै पनि थम्बनेल चयन गर्नाले कसरी विभिन्न आकारहरू मा फन्ट हेर्नेछ भन्ने पूर्ण दृश्य देखाउँदछ।

जिनोम फन्टहरू .ttf र अन्य ढाँचामा डाउनलोड गरिएका नयाँ फन्ट फाइलहरू स्थापना गर्न पनि समर्थन गर्दछ। फन्टहरू तपाईँको प्रयोगको लागि मात्रै स्थापित वा कम्प्यूटरमा सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on २०२१ सेप्टेम्बर २१.

Sparsely translated

Only a small part of this app is available in your language.