मद्दत

जिनोमका लागि मद्दत दर्शक

येल्प जिनोम मद्दत दर्शक हो । यो पूर्वनिर्धारित मलार्ड दर्शक हो, तर यसले डकबुक, सूचना, मानिस, र एचटीएमएल दस्तावेज पनि प्रदर्शन गर्न सक्छ।

यसले तपाईँलाई आवश्यक कागजात फेला पार्न सजिलो बनाउँछ, अन्तरक्रियात्मक खोज र पुस्तकचिनो सहित।

यसमा एउटा सम्पादक मोड पनि छ, जसले कागजातहरू सम्पादन गर्दा सम्पादकीय टिप्पणीहरू र संशोधन स्थितिहरू देखाउँछ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.1 released on २०२१ सेप्टेम्बर २५.

App is translated

This app is available in your language.