ਈਵਨੇਸ

ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸ਼ਕ

ਇਹ ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਈਵੈਨਸ ਸਹਾਇਕ ਹਨ: PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF, DVI (SyncTeX ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਾਇਵ (CBR, CBT, CBZ, CB7)।

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 26 ਮਾਰਚ 2021.

App is translated

This app is available in your language.