ਫਾਇਲਾਂ

ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਰਬੰਧ

ਫਾਇਲਜ਼ (Files), ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਟੀਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫਾਇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਢੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਟੀਲਸ ਫਾਇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਸਭ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਝਲਕਾਂ ਹਨ: ਆਈਕਾਨ ਗਰਿੱਡ, ਆਈਕਾਨ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਟਰੀ ਸੂਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗਇਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

ਟਾਈਲ ਝਲਕ
ਲਿਸਟ ਝਲਕ
ਖੋਜ
ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17 ਸਤੰਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.