ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਫ਼

ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਫ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ KeePass v.4 ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝੰਜਟ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 5.0 released on 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021.

App is translated

This app is available in your language.