ਗਨੋਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਗਨੋਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਗਨੋਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

ਸਾਰ ਪੈਨਲ
ਵੇਰਵਾ ਪੈਨਲ
ਵੇਰਵਾ ਪੈਨਲ
ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਏ ਪੈਨਲ
ਅੱਪਡੇਟ ਪੈਨਲ
ਅੱਪਡੇਟ ਪੈਨਲ
ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17 ਸਤੰਬਰ 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.