ਵਿਡੀਓ

ਮੂਵੀ ਚਲਾਓ

ਵਿਡੀਓਜ਼, ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਮੂਲ ਮੂਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਵਿਡੀਓ ਅਤੇ ਡੀਵੀਡੀ ਦੀ ਖੋਜ-ਯੋਗ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ (UPnP/DLNA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਡੀਓ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹਨ।

ਵਿਡੀਓਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸਬ-ਟਾਈਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਰ, ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ DVD ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

  • Maintainer

    Bastien Nocera

    he/him/his
  • Maintainer

    Tim-Philipp Müller

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.2 released on 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

App is translated

This app is available in your language.