ਗਨੋਮ ਦੀ ਅੱਖ

ਝਲਕ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਘੁੰਮਾਓ

ਗਨੋਮ ਦੀ ਅੱਖ ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ GTK+ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਨੋਮ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਗਨੋਮ ਦੀ ਅੱਖ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ-ਸ਼ੋ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਾਲਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਲੈਡਸਲੇਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਟੈਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.3 released on 14 ਅਗਸਤ 2021.

App is translated

This app is available in your language.