ਜੀ-ਸੰਪਾਦਕ

ਲਿਖਤ ਫਾਇਲਾਂ ਸੋਧੋ

ਜੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਲਈ ਲਿਖਤ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ

ਜੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ੀਚਰ ਪਲੱਗਇਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Get involved

Explore the interface

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021.

App is translated

This app is available in your language.