Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Dołącz do nas

Poznaj interfejs

Main window

Poznaj nas

Więcej informacji

Najnowsze wydanie

Ostatnia wersja 0.6.4 wydana 5 kwi 2023.

Nieprzetłumaczona

Ta aplikacja nie jest dostępna w Twoim języku.

Słowa kluczowe

  • Citations
  • Linux
  • Literature
  • Science

Select Language