Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Dołącz do nas

Poznaj interfejs

Poznaj nas

Więcej informacji

Strona domowa projektu

Przejdź do strony domowej tego projektu.

Najnowsze wydanie

Ostatnia wersja 0.6.0 wydana 20 września 2023.

Nieprzetłumaczona

Ta aplikacja nie jest dostępna w Twoim języku.

Słowa kluczowe

  • BibTeX
  • Bibliography
  • Citations
  • Citing
  • LaTeX
  • Linux
  • Literature
  • Science
  • TeX