Solanum

Równowaga między czasem pracy a przerwami

Solanum to program do planowania czasu używający techniki Pomodoro. Podziel pracę na cztery sesje, z przerwami między każdą sesją lub jedną długą przerwą po wszystkich czterech.

Dołącz do nas

Poznaj interfejs

Poznaj nas

Więcej informacji

Najnowsze wydanie

Ostatnia wersja 4.0.0 wydana 8 czerwca 2023.

Aplikacja jest przetłumaczona

Ta aplikacja jest dostępna w Twoim języku.

Słowa kluczowe

  • Czas
  • Linux
  • Minutnik
  • Pomodoro
  • Productivity
  • Produktywność
  • Solanum
  • Timer
  • Utility