Wike

Search and read Wikipedia articles

Wike is a Wikipedia reader for the GNOME Desktop. Provides access to all the content of this online encyclopedia in a native application, with a simpler and distraction-free view of articles.

Features:

  • Open multiple articles in tabs
  • Multiple languages
  • Search suggestions
  • List of recent articles
  • Simple bookmarks management
  • Text search in articles
  • Article table of contents
  • View article in other languages
  • GNOME Shell search integration
  • Light, dark and sepia themes

Dołącz do nas

Poznaj interfejs

Więcej informacji

Strona domowa projektu

Przejdź do strony domowej tego projektu.

Najnowsze wydanie

Ostatnia wersja 1.6.0 wydana 15 października 2021.

Nieprzetłumaczona

Ta aplikacja nie jest dostępna w Twoim języku.