Kalkulačka

Vykonáva aritmetické, vedecké alebo finančné výpočty

Kalkulačka je aplikácia na riešenie matematických rovníc. Napriek tomu, že vyzerá ako jednoduchá kalkulačka na počítanie základných vecí, môžete prepnúť režim na Rozšírený, Finančný alebo Programátorský. Tieto režimy poskytujú rozsiahle možnosti.

Rozšírený režim podporuje veľa operácií, vrátane logaritmov, faktoriálov, trigonometrických a hyperbolických funkcií, zvyšku celočíselného delenia, komplexných čísiel, generácie náhodneho čísla, faktorizácie na prvočísla a prevodu jednotiek.

Finančný režim podporuje viacero výpočtov, vrátane úroku za časové obdobie, súčasnú a budúcu hodnotu, dvojitú odpisovú metódu, a mnoho ďalších.

Programátorský režim podporuje prevod medzi číselnými sústavami (dvojková, osmičková, desiatková a šestnástková), Boolovu algebru, jednotkový a dvojkový doplnok, prevod znaku na kód znaku, a viac.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Základný režim
Rozšírený režim
Finančný režim
Programátorský režim
Keyboard Mode

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Zistite viac

Navštívte online stránku s pomocníkom pre túto aplikáciu.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 46.0 bola vydaná dňa 16. 3. 2024.

Aplikácia je preložená

Táto aplikácia je dostupná vo vašom jazyku.

Keywords

  • Calculator
  • Kalkulačka
  • Linux
  • Utility

Select Language