Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Main window

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 0.6.4 bola vydaná dňa 5. 4. 2023.

Nepreložená

Táto aplikácia nie je dostupná vo vašom jazyku.

Keywords

  • Citations
  • Linux
  • Literature
  • Science

Select Language