Pripojenia

Zobrazuje a používa iné pracovné plochy

Aplikácia Pripojenia vám umožňuje pripojiť sa a používať iné pracovné plochy. To môže byť skvelý spôsob ako pristupovať k obsahu alebo softvéru na pracovných plochách rôznych operačných systémov. Môže byť tiež použitá na poskytnutie podpory používateľom, ktorí potrebujú pomoc.

Môže byť pripojených veľa rôznych operačných systémov, vrátane pracovných plôch systémov Linux a Windows. Môžete sa tiež pripojiť k virtuálnym počítačom.

Aplikácia Pripojenia využíva všeobecne podporované protokoly VNC a RDP. Jeden z týchto protokolov musí byť povolený na pracovnej ploche, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 45.0 bola vydaná dňa 16. 9. 2023.

Aplikácia je preložená

Táto aplikácia je dostupná vo vašom jazyku.

Keywords

 • Access
 • Connections
 • Desktop
 • Linux
 • Network
 • Okná
 • Plocha
 • Podpora
 • Pripojenia
 • Prístup
 • Rdp
 • Remote
 • RemoteAccess
 • Support
 • Utility
 • View
 • Vnc
 • Vzdialená
 • Windows
 • Zobrazenie
 • Zobraziť

Select Language