Písma

Zobrazuje písma vo vašom systéme

Písma v podobe miniatúr zobrazujú písma nainštalované v počítači, ktoré je možné použiť. Po vybratí niektorej miniatúry sa zobrazí celistvý náhľad vzhľadu písma v rôznych veľkostiach.

Písma tiež podporujú inštalovanie nových písiem z prevzatých súborov vo formáte .ttf a v iných formátoch. Písma môžu byť nainštalované iba pre jedného používateľa alebo všetkých používateľov na počítači.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 46.0 bola vydaná dňa 21. 3. 2024.

Čiastočne preložená

Niektoré časti tejto aplikácie sú dostupné vo vašom jazyku.

Keywords

  • Fonts
  • Linux
  • Písma
  • Utility

Select Language