Písma

Zobrazuje písma vo vašom systéme

Písma v podobe miniatúr zobrazujú písma nainštalované v počítači, ktoré je možné použiť. Po vybratí niektorej miniatúry sa zobrazí celistvý náhľad vzhľadu písma v rôznych veľkostiach.

Písma tiež podporujú inštalovanie nových písiem z prevzatých súborov vo formáte .ttf a v iných formátoch. Písma môžu byť nainštalované iba pre jedného používateľa alebo všetkých používateľov na počítači.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 45.0 bola vydaná dňa 18. 9. 2023.

Čiastočne preložená

Niektoré časti tejto aplikácie sú dostupné vo vašom jazyku.

Keywords

  • Fontface
  • Fonts
  • Linux
  • Písma
  • Písmo
  • Rodina
  • Utility

Select Language