Textový editor

Edit text files

GNOME Text Editor is a simple text editor focused on a pleasing default experience.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 45.3 bola vydaná dňa 22. 1. 2024.

Čiastočne preložená

Niektoré časti tejto aplikácie sú dostupné vo vašom jazyku.

Keywords

  • Linux
  • Notepad
  • Text Editor
  • TextEditor
  • Textový editor
  • Utility
  • Write

Select Language