Tootle

Lightning fast client for Mastodon

Tootle is a GTK client for the world's largest, decentralized, microblogging platform, Mastodon. With the user experience in mind, it provides a clean, native interface that allows you to integrate Mastodon's social experience seamlessly with your desktop environment.

Mastodon is a free and open source microblogging platform similar to Twitter, but with user privacy and decentralization in mind. It is one of many protocols that interacts with the Fediverse of protocols like Pleroma, GNU Social, and others. The power of federated microblogging that Mastodon brings and the agility of Tootle creates a fantastic duo for all of your social media needs.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 1.0.0 bola vydaná dňa 2. februára 2021.

Nepreložená

Táto aplikácia nie je dostupná vo vašom jazyku.