Wike

Search and read Wikipedia articles

Wike is a Wikipedia reader for the GNOME Desktop. Provides access to all the content of this online encyclopedia in a native application, with a simpler and distraction-free view of articles.

Features:

  • Open multiple articles in tabs
  • Multiple languages
  • Search suggestions
  • List of recent articles
  • Simple bookmarks management
  • Text search in articles
  • Article table of contents
  • View article in other languages
  • GNOME Shell search integration
  • Light, dark and sepia themes

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 1.8.2 bola vydaná dňa 24. októbra 2022.

Nepreložená

Táto aplikácia nie je dostupná vo vašom jazyku.