Curtail

Komprimujte svoje obrázky

Podporuje režimy bezstratovej aj stratovej kompresie s možnosťou zachovania alebo nezachovania metadát obrázkov.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 1.3.0 bola vydaná dňa 1. mája 2022.

Čiastočne preložená

Niektoré časti tejto aplikácie sú dostupné vo vašom jazyku.