Zálohy Déjà Dup

Ochráňte sa pred stratou údajov

Aplikácia Déjà Dup je jednoduchý nástroj na zálohovanie. Zjednodušuje správne zálohovanie (šifrované, uložené na vzdialenom mieste a pravidelné) a využíva nástroj duplicity ako podporný program.

  • Podpora pre miestne, vzdialené alebo cloudové umiestnenia záloh, ako je Disk Google
  • Bezpečné šifrovanie a komprimácia vašich údajov
  • Postupné zálohovanie, ktoré vám umožňuje vykonať obnovu z ktorejkoľvek čiastočnej zálohy
  • Plánovanie pravidelných zálohovaní
  • Dobrá integrácia do vášho pracovného prostredia GNOME

Aplikácia Déjà Dup je zameraná na jednoduchosť používanie a na obnovu osobných, neúmyselne stratených údajov. Ak potrebujete zálohovať celý systém, musíte sa rozhodnúť pre iné zálohovacie aplikácie.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií