Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 0.5.1 bola vydaná dňa 28. septembra 2022.

Nepreložená

Táto aplikácia nie je dostupná vo vašom jazyku.