Písma prostredia GNOME

Zobrazuje písma vo vašom systéme

Písma prostredia GNOME v podobe miniatúr zobrazujú písma nainštalované v počítači, ktoré je možné použiť. Po vybratí niektorej miniatúry sa zobrazí celistvý náhľad vzhľadu písma v rôznych veľkostiach.

Písma prostredia GNOME podporujú inštalovanie nových písiem z prevzatých súborov vo formáte .ttf aj v iných formátoch. Písma môžu byť nainštalované iba pre jedného používateľa alebo všetkých používateľov na počítači.

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 41.0 bola vydaná dňa 21. septembra 2021.

Čiastočne preložená

Niektoré časti tejto aplikácie sú dostupné vo vašom jazyku.