Commit

Editor správ commitov

Commit je editor, ktorý vám pomôže lepšie napísať správy commitov v systéme Git a Mercurial.

Po inštalácii nezabudnite aplikáciu spustiť a postupovať podľa inštrukcií.

Funkcie:

  • Komentáre sú len na čitanie a sú vylúčené z "Vybrať všetko"
  • Zobrazenie zložky projektu a vetvy v záhlaví okna
  • Podpora tmavého režimu
  • Uvítacie okno s nastaveniami a pokynmi

Zapojte sa

Preskúmajte rozhranie

Dajte nám vedieť

Viac informácií

Domovská stránka projektu

Navštívte domovskú stránku určenú pre tento projekt.

Najnovšie vydanie

Najnovšia verzia 4.0 bola vydaná dňa 22. marca 2023.

Čiastočne preložená

Niektoré časti tejto aplikácie sú dostupné vo vašom jazyku.