Khronos

Log the time it took to do tasks

Start logging any task's time to completion, with the ability to stop the timer at any moment, with notifications for longer task sessions.

  • Quit anytime with the shortcut Ctrl + Q

Pridružite se

Raziščite vmesnik

Več podrobnosti

Spletna stran projekta

Obiščite stran projekta.

Najnovejše objave

Zadnja različica 4.0.1 je bila objavljena 11. okt. 2023.

Program ni preveden

Program še ni na voljo v slovenskem jeziku.

Ključne besede

  • Khronos
  • Linux
  • Office

Izberite jezik