Wike

Search and read Wikipedia articles

Wike is a Wikipedia reader for the GNOME Desktop. Provides access to all the content of this online encyclopedia in a native application, with a simpler and distraction-free view of articles.

Features:

  • Open multiple articles in tabs
  • Multiple languages
  • Search suggestions
  • List of recent articles
  • Simple bookmarks management
  • Text search in articles
  • Article table of contents
  • View article in other languages
  • GNOME Shell search integration
  • Light, dark and sepia themes

Pridružite se

Raziščite vmesnik

Več podrobnosti

Spletna stran projekta

Obiščite stran projekta.

Najnovejše objave

Zadnja različica 1.8.2 je bila objavljena 24. oktober 2022.

Program ni preveden

Program še ni na voljo v slovenskem jeziku.