Workbench

Learn and prototype with GNOME technologies

Workbench goal is to let you experiment with GNOME technologies, no matter if tinkering for the first time or building and testing a GTK user interface.

Among other things, Workbench comes with

  • realtime GTK/CSS preview
  • library of examples
  • 1000+ icons
  • JavaScript and Vala support
  • XML and Blueprint for describing user interface
  • syntax highlighting, undo/redo, autosave, session restore
  • code formatter
  • console logs

Pridružite se

Raziščite vmesnik

Spoznajte nas

Več podrobnosti

Spletna stran projekta

Obiščite stran projekta.

Najnovejše objave

Zadnja različica 43.2 je bila objavljena 20. november 2022.

Program ni preveden

Program še ni na voljo v slovenskem jeziku.