Trim videos quickly

Video Trimmer cuts out a fragment of a video given the start and end timestamps. The video is never re-encoded, so the process is very fast and does not reduce the video quality.

Прикључите се

Истражите сучеље

Упознајте нас

  • Одржавалац

    Ivan Molodetskikh

Још података

Почетна страница пројекта

Посетите опредељену почетну страницу за овај пројекат.

Најновије издање

Најновије издање 0.7.0 је објављено 08. децембар 2021..

Није преведен

Овај програм није доступан на српском језику.