Video Trimmer

Trim videos quickly

Video Trimmer cuts out a fragment of a video given the start and end timestamps. The video is never re-encoded, so the process is very fast and does not reduce the video quality.

Прикључите се

Истражите интерфејс

Упознајте нас

  • Одржавалац

    Ivan Molodetskikh

Још података

Почетна страна пројекта

Посетите издвојену почетну страну за овај пројекат.

Најновије издање

Најновије издање 0.6.1 објављено дана 11. септембар 2021..

Није преведен

Овај програм није доступан на вашем језику.