Kalkylator

Utför aritmetiska, vetenskapliga eller finansiella beräkningar

Kalkylator är ett program som löser matematiska ekvationer. Trots att det vid en första anblick kan verka som en enkel kalkylator med endast grundläggande räknesätt, så kan du byta till avancerat, finansiellt eller programmeringsläge för att finna ett förvånansvärt stort urval av funktioner.

Den avancerade kalkylatorn stödjer många operationer så som: logaritmer, fakultet, trigonometriska och hyperboliska funktioner, division med rest, komplexa tal, generering av slumptal, primtalsfaktorisering och enhetsomvandling.

Finansiellt läge stödjer många beräkningar som periodisk räntesats, nuvarande och framtida värde, dubbel degressiv och linjär avskrivning och många andra.

Programmeringsläge stödjer konvertering mellan vanliga talbaser (binärt, oktalt, decimalt och hexadecimalt), boolesk algebra, ett- och tvåkomplement, konvertering från tecken till teckenkoder och annat.

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Grundläggande läge
Avancerat läge
Finansiellt läge
Programmeringsläge
Tangentbordsläge

Lär känna oss

Mer information

Lär dig mer

Besök hjälpsidan på nätet för detta program.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 46.1 släpptes den 6 maj 2024.

Programmet är översatt

Detta program finns tillgängligt på ditt språk.

Nyckelord

  • Calculator
  • Kalkylator
  • Linux
  • Utility

Välj språk