Decibels

Play audio files

Current features:

  • Shows the waveform of the track
  • Adjust playback speed
  • Easy seek controls

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 46.0 släpptes den 27 mars 2024.

Inte översatt

Detta program finns inte tillgängligt på ditt språk.

Nyckelord

  • Audio
  • AudioVideo
  • Decibels
  • Linux
  • Music

Välj språk