Dialect

Translate between languages

A translation app for GNOME.

Features:

 • Translation based on Google Translate
 • Translation based on the LibreTranslate API, allowing you to use any public instance
 • Translation based on Lingva Translate API
 • Translation based on Bing
 • Translation based on Yandex
 • Text to speech
 • Translation history
 • Automatic language detection
 • Clipboard buttons

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 2.4.1 släpptes den 4 juni 2024.

Inte översatt

Detta program finns inte tillgängligt på ditt språk.

Nyckelord

 • Dialect
 • Linux
 • Network

Välj språk