Ear Tag

Redigera ljudfilstaggar

Ear Tag är en enkel ljudfilstaggredigerare. Den är främst tänkt för att göra snabba redigeringar eller massredigering av spår på album/EP-skivor. Till skillnad från andra taggningsprogram så kräver inte Ear Tag att användaren konfigurerar en musikbiblioteksmapp. Den kan:

  • Redigera taggar för MP3-, WAV-, M4A-, FLAC-, OGG- och WMA-filer
  • Ändra metadata på flera filer samtidigt
  • Byta namn på filer med information från befintliga taggar
  • Identifiera filer med AcoustID

Nätverksåtkomst används endast för alternativet ”Identifiera markerade filer”.

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 0.6.0 släpptes den 22 feb. 2024.

Programmet är översatt

Detta program finns tillgängligt på ditt språk.

Nyckelord

  • Audio
  • AudioVideo
  • AudioVideoEditing
  • Ear Tag
  • Linux

Välj språk