Paper Clip

Edit PDF document metadata

Edit the title, author, keywords and more details of your PDF documents

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 5.0 släpptes den 27 jan. 2024.

Inte översatt

Detta program finns inte tillgängligt på ditt språk.

Nyckelord

  • Linux
  • Office
  • Paper Clip
  • Utility

Välj språk